انتقال وجه آنلاین :

جهت واریز وجه لطفاً بانک صادر کننده کارت خود کلیک کرده تا به سایت انتقال وجه هدایت شوید و در آن مشخصات کارت مقصد که در ذیل آمده است را وارد نمایید . توجه : لطفاً بعد از واریز وجه شماره پیگیری و مبلغ واریزی خود را به ما اطلاع دهید تا نسبت به سفارش شما اقدام شود .

 شماره کارت : 1041 - 8394 - 9910 - 6037

شماره حساب :0305547643001

 بنام اورهام گل شیرازیان - بانک ملی سیبا

بانک ملی ایران

بانک پاسارگاد
بانک تجارت
بانک پارسیان